Skip to main content

Straffesaker

straffesaker har man som siktet eller tiltalt rett til forsvarer. Hvis politiet iverksetter tvangsmidler som for eksempel pågripelse, ransaking og beslag vil man få en del rettigheter som siktet. Forsvareren kan følgelig bli med i politiavhør, få innsyn i klausulerte saksdokumenter og ellers bistå siktede under etterforskningen. Blir du fremstilt for varetektsfengsling har du også krav på offentlig betalt forsvarer. Under varetekt har man dessuten rett til ukontrollert muntlig og skriftlig kontakt med forsvareren. Dette gjelder også under brev og besøksforbud.

Advokatbistand i innledende fase av saken betales normalt av den enkelte. Det kan begjæres oppnevning av forsvarer på det offentliges bekostning allerede innledningsvis dersom særlige grunner taler for det. I de fleste straffesaker vil man ved tiltale ha krav på å få dekket kostnadene til forsvarer fra det offentlige. Kontakt oss gjerne om du er usikker på status i saken.

Vi påtar oss forsvareroppdrag i hele landet. Ved lang reise kan det bli spørsmål om dekning av reiseutlegg og reisefravær. Dette kan avtales ved forespørsel.

I mange saker vil det være viktig at forsvareren kommer inn i saken på et tidlig tidspunkt. Ta derfor gjerne kontakt straks du er klar over at noe straffbart kan ha skjedd.

Fyll ut skjema og vi tar kontakt:


Fyll ut skjema og vi tar kontakt: