Skip to main content

Forbrukerrett

Dersom du som forbruker har kjøpt en vare eller tjeneste, men er misfornøyd med denne kan man av og til komme i en vanskelig situasjon ovenfor en profesjonell selger eller tjenesteyter som er avvisende. Som forbruker har en derfor på mange rettsområder et særskilt vern i medhold av det vi kaller forbrukerlovgivningen. Eksempler på noen slike forbrukerlover er:

  • Forbrukerkjøpsloven som regulerer de fleste typer kjøp av varer.
  • Håndverkstjenesteloven som regulerer de fleste typer av tjenester, som reparasjoner, vedlikehold, installasjoner og ombygginger.
  • Bustadoppføringsloven som gjelder oppføring av bolig.
  • Angrerettloven som gjelder rett til en forbruker å angre på et kjøp gjort ved såkalt fjernsalg. Med fjernsalg menes at salget er skjedd over telefon, internett eller hvor selger opptrer utenfor utsalgsstedet sitt så som ved dørsalg eller salg fra stands.
  • Pakkereiseloven som gjelder avtaler om kjøp av pakkereiser.
  • Dersom du skulle ha spørsmål i forhold til forbrukerkjøp er det bare å ta kontakt.

Hvis du oppdager feil eller mangler med den varen eller tjenesten du har bestilt er det viktig at en sier ifra til selger så fort du oppdager feilen eller mangelen. Det er dette som kalles å reklamere ovenfor selger. Der det foreligger en mangel kan du som forbruker kreve at selger retter mangelen eller å få ny vare (omlevering). Dersom du krever ny vare kan selger normalt sett møte dette kravet med inntil to forsøk på å rette mangelen. Dersom mangelen ikke lar seg rette eller tingen ikke kan omleveres kan forbrukeren kreve prisavslag eller i mange tilfeller heve kjøpet.

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: