Skip to main content

Fast eiendom

I tilknytning til fast eiendom reiser det seg en rekke spørsmål og problemstillinger som de fleste av oss kommer i kontakt med i løpet av livet. Det kan være ved kjøp eller salg av egen bolig, tvister med naboen eller ved utleie. Videre kan det dukke opp problemstillinger i forhold til rettigheter i fast eiendom, eksempelvis en veirett over naboens tomt eller en fiskerett. Innenfor fast eiendom bistår vi blant annet med:

 • Kjøp og salg av fast eiendom
 • Mangler ved kjøp eller salg av eiendom
 • Tinglysning
 • Nabotvister
 • Sameie
 • Eierseksjonssameier
 • Borettslag
 • Husleietvister
 • Hevd

Asker Advokatkontor AS har lang erfaring innenfor boligrett, særlig innenfor utleie og mislighold av leieavtaler spesielt. Dette er saker som betyr mye for både utleier og leietaker hvor det er viktig med en rask og rimelig løsning på konflikten. Innenfor utleie bistår vi blant annet med:

 • Opprettelse av leieavtaler
 • Avvikling av leieforhold
 • Misligholdt leie
 • Utløp av leiekontrakt
 • Oppsigelse
 • Heving av leieavtalen
 • Okkupasjon
 • Fravikelse/Utkastelse
 • Bistand ovenfor namsmyndighetene
 • Tvangssalg

Våre advokater har også bred erfaring knyttet til servitutter og rettigheter i fast eiendom, blant annet som skjønnstyrere. Vår kompetanse knytter seg her særlig til etablering, endring, avvikling og tvister i tilknytning til rettigheter i fast eiendom.