Skip to main content

Arve-, skifte- og familierett

Arverett

Arvespørsmål oppstår som regel når noen har gått bort og arv skal fordeles. I rettslig forstand skilles det mellom arv etter loven (legalarv) og arv etter testament (testametsarv).

Ved uklarheter eller uenigheter i forbindelse med arv er det ofte lurt å oppsøke advokat for bistand. Dette kan gjøres ved at arvingene sammen tar kontakt med en felles advokat, eller at de enkelte arvingene engasjerer hver sin advokat.

Det mange ikke er like klar over er at også gaver, mens man er live, kan få betydning for fremtidig arv. Det kan derfor være lurt å nedtegne gaver i form av gavebrev, slik at ting ikke er uklart i fremtiden.

For mange er det også lurt å skrive testament, for å sikre at arveoppgjøret blir som man ønsker, og at man får sikret de hensyn man ønsker etter at man har gått bort. Jo tydeligere et testamente er, jo mindre sannsynlig er det dessuten at det oppstår konflikter etter at man har gått bort. Med dagens «moderne» familier, med mine, dine og våre barn, er testamenter blitt mer nødvendig enn hva det var tidligere. Det gjelder også i forhold til de familier hvor foreldrene er samboere (ikke er gift), og arveretten etter loven dermed ikke er like strek som for ektefeller.

Asker Advokatkontor kan bistå i forbindelse med alle former for tvister som oppstår i forbindelse med arv, og det er bare å ta kontakt.

Skifterett

Ved privat skifte påtar arvingene seg ansvaret for gjennomføringen av arveoppgjøret, i motsetning til et offentlig skifte, hvor tingretten oppnevner en bostyrer.

Privat skifte vil ofte være tjenlig ettersom arvingene da slipper å betale en offentlig oppnevnt bostyrer. Samtidig kan det oppstå så vel juridiske som praktiske spørsmål om gjennomføringen, som det kan være behov for å avklare med en advokat. Det kan også være tjenlig å overlate deler av det private skiftet til en advokat.

Asker Advokatkontor har erfarne medarbeidere som vil kunne svare på de spørsmål som oppstår i forbindelse med et privat skifte, og det er bare å ta kontakt.

Familierett

Familierett omfatter spørsmål vedrørende når og hvordan man kan inngå ekteskap, partnerskap og samboerskap, samt formuesforholdet mellom ektefeller, partnere og samboere. Det økonomiske oppgjøret etter en skilsmisse eller oppløsning av et samboerforhold er det som oftest skaper usikkerhet og konflikt.

Dette kan partene bøte på, ved i forkant å ha nedtegnet en egen ektepakt (samboeravtale for samboere), som regulerer det økonomiske oppgjøret i det tilfelle man går fra hverandre – samlivsbrudd eller ved den enes død.

Dersom du skulle ha spørsmål knyttet til familierett, fyll ut skjema.

Linker:
Ekteskapsloven
Arveloven
Skifteloven

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: