Skip to main content

Hva gjør jeg når kjøper reklamerer på boligkjøp?

Hva gjør jeg når kjøper reklamerer på boligkjøp?

Mange som selger bolig opplever at kjøper i etterkant av kjøpet fremmer krav om prisavslag som følge av ulike feil og mangler med eiendommen.

Etter at avhendingsloven ble endret fra 1. januar 2022 har kjøper i praksis fått mer omfattende rettigheter til å reklamere. Samtidig har kravene til selgers opplysningsplikt blitt tydeligere, og enkelte grenser for hva som kan reklameres over er konkretisert.

Som selger kan det fort bli overveldende å skulle forholde seg til krav som kommer fra en misfornøyd kjøper, både hva gjelder spørsmålet om det egentlig er grunnlag for å reklamere, og de beløp det fort vil være snakk om at kjøper krever i erstatning.

Kan forsikringsselskapet holde meg ansvarlig for utbetalinger til kunden?
Mange selgere har av denne grunn tegnet eierskifteforsikring. Slik forsikring gir deg dekning for krav som måtte bli fremmet fra kjøper. Samtidig kan man som selger også oppleve at kjøper henvender seg til forsikringsselskapet, som etter en vurdering på sin side gir kjøper medhold og utbetaler erstatning, og deretter snur seg mot selger og krever erstatningen tilbakeført som følge av manglende informasjon. Hvorvidt slikt krav fremmes fra forsikringsselskapet vil avhenge av en konkret vurdering av hvilken informasjon som er og ikke er gitt, og hvilket ansvar som eventuelt kan tillegges selger for at informasjonen ikke er gitt. For en selger kan det oppleves mer utfordrende å skulle forsvare seg mot forsikringsselskapet enn det var å forholde seg til kjøper.

Hva skal jeg svare når kjøper fremmer krav etter salg av eiendom?
Som selger er det viktig at du gir riktig og ryddig informasjon fra starten av tvisten, slik at det på best mulig måte avklares hvorvidt du har eller ikke har et ansvar for de krav som måtte komme fra kjøpers side. Gjennom god dialog fra et tidlig tidspunkt vil man kunne holde kostnadene nede, ved at det blir mindre konflikt og dermed færre timer på advokatbistand. Samtidig vil det også være enklere å oppnå en enighet gjennom dialog og forhandling gjennom konstruktiv dialog fra start, før uenigheten vokser til en konflikt.

Vi i Asker Advokatkontor har god erfaring med å bistå rundt vurdering av selgers ansvar og eventuell dialog og forhandling for å finne en best mulig løsning dersom det er grunnlag for det. I mange saker vil det etter vurdering være grunnlag for å avvise kjøpers krav. I andre saker kan det være åpenbart at det er grunnlag for krav, men mer spørsmål om hva som kan kreves og hvordan det best kan løses. For tilfeller hvor saken går til konflikt er vi også erfarne med å håndtere de formelle sider av dette på selgers vegne.

Ta kontakt for en uforpliktende prat rundt din sak, så avklarer vi om vi kan bistå deg i din sak. Som del av gjennomgangen vil vi også avklare hvorvidt du kan ha rett på dekning av bistanden gjennom aktuelle forsikringer.

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: