Skip to main content

Barnefordeling

Barnefordelingssaker er en av de vanskeligste saker en forelder kan komme opp i. Det rokker ved selve kjernen av alt som er viktig for en, og dette medfører at det som oftest er svært mange følelser knyttet til slike saker. Sakene kan gjelde tvist om daglig omsorg, foreldreansvar og samværsrett for felles barn, m.m.

I barnefordelingssaker er de valg som blir tatt tidlig i prosessen, svært ofte utslagsgivende. Det er derfor som regel lurt å søke bistand så snart som mulig, dersom en ser at det går mot en uenighet. Selv om advokater i utgangspunktet assosieres med tvister og rettssaker, vil en advokat i en barnefordelingssak være pålagt å tenke barnets beste også. Dette betyr at bistand fra advokat svært ofte vil inngå i forsøk på å komme til minnelige løsninger.

Vi har erfaring fra de fleste typer barnefordelingssaker, enten det er for mor eller far, og uavhengig av årsaken til at det er oppstått uenighet. Vi har følgelig god erfaring vedrørende gangen i en barnefordelingssak, sakkyndiges rolle, forhandlinger, tvisteløsning, samværssabotasje, med mer.

Ved tvist vil domstolen som regel måtte basere seg på opplysninger gitt av en oppnevnt sakkyndig i saken. Denne vil så gjennomføre møter med barnet og foreldrene, hver for seg. Den sakkyndige vil også være til stede under rettssaken, og gi dommeren den nødvendige informasjon.

Dersom du er i ferd med å komme opp i en barnefordelingssak, står i en allerede, eller kun har enkelte spørsmål, er det bare å ta kontakt med vårt kontor.

Saker om barnefordeling vil kunne gi rett til fri rettshjelp, dersom en har bruttoinntekt under kr 246.000,-. Dersom man har samboer eller ektefelle med felles økonomi, gjelder det en samlet grense på kr 369.000,-. Dersom du er usikker på om du har krav på fri rettshjelp er det bare å ta kontakt.

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: