Skip to main content

Sopp, råte og skadeinnsekter

Trenger jeg forsikring mot sopp, råte og skadedyr?

Trenger jeg forsikring mot sopp, råte og skadedyr?

Forsikring mot sopp, råte og skadedyr er noe som i mange tilfeller ikke er inkludert i ordinær boligforsikring, og noe mange ingen tenker på. Både fordi det er en problemstilling mange ikke tenker på, og gjerne særlig for dem som bor i nyere bolig, hvor sopp og råte ikke forventes å bli noe problem.

Det er imidlertid flere forhold som gjør at det å ha sopp- og råteforsikring er viktig – både for deg og for dem som eventuelt skal kjøpe boligen senere når du selv skal selge.

  1. Sopp- og råteskader vil ofte oppstå over lang tid, og skadene kan bli betydelige før de oppdages. Det skal ikke mer en ett lite utett punkt til på taket, for eksempel i forbindelse med et utbygg eller i tilknytning til festene for en takrenne, før vann kan trekke inn og lage fukt i bærende konstruksjon. Dersom denne blir stående over tid med stadig tilførsel av ny fukt og uten å få tørke opp, vil det gradvis utvikle seg råte. Skadene kan bli omfattende før de oppdages, og kostnadene ved utbedring betydelige.
  2. Dersom det kommer insekter inn i huset, kan de skjule seg over lang tid før det blir tydelig for deg som huseier at det faktisk er en skade. Innen dette oppdages kan problemet ha spredt seg til store deler av boligen, og arbeidet med å fjerne krypene kan bli stort og kostnadskrevende.
  3. Hvis du selv har kjøpt bolig, og oppdager skader knyttet til sopp, råte eller skadedyr innen 5 år etter at du overtok eiendommen, kan du ha grunnlag for å reklamere overfor selger.
  4. For alle slike skader vil det bli et spørsmål om når skaden oppsto. Dersom du selv har tegnet forsikring når du selv kjøpte boligen, men skaden kan antas å ha oppstått før du overtok, vil utbedring ikke være dekket av din forsikring. Det vil da bli et spørsmål om tidligere eier har forsikring som kravet kan fremmes over, eller om det må fremmes som en ordinær reklamasjon etter avhendingsloven.
  5. Ved at du selv tegner forsikring mot sopp, råte og skadedyr vil du være sikret for eventuelle krav fra ny kjøper på det tidspunkt du selv skal selge eiendommen. Hvis det blir oppdaget skader på områder som faller under forsikringen, vil du da selv kunne henvise saken videre til forsikringsselskapet og unngå å måtte ta kostnaden ved reklamasjonen selv.

Skader knyttet til sopp, råte og skadedyr er noe som ofte oppdages i forbindelse med / i etterkant av kjøp og salg av eiendom. Hvorvidt og eventuelt for hvilke perioder det har vært tegnet forsikring mot dette vil kunne få stor betydning for hvordan en eventuell reklamasjon fra kjøper til selger blir å håndtere. Her kan både kjøper og selger ha en felles interesse av å få avklart om dette er noe som eventuelt kan kreves dekket over forsikring i stedet for å bli en tvist mellom partene.

Asker Advokatkontor har god kjennskap til problematikk knyttet til slike skader, og til andre problemstillinger i forbindelse med kjøp og salg av eiendom. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi eventuelt kan bistå deg i din sak.

Du vil i mange tilfeller ha forsikring som dekker kostnadene med advokatbistand i en eventuell reklamasjonssak – enten du er kjøper eller selger. Dette dekkes både gjennom de fleste bolig- og innboforsikringer, og eventuelt også gjennom særlige eierskifteforsikringer. Vi vil bistå med å avklare om du har rett på slik dekket advokatbistand i vår første samtale.

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: