Skip to main content

Avtale- og kontraktsrett

Avtale- og kontraktsretten omhandler alle former for avtaler, som inngås i det daglige. Dette gjelder også andre former for avtaler enn rene kjøp og salg.

Hovedspørsmålene i avtale- og kontraktsretten er:

  • Om det har blitt inngått avtale
  • Hvem som har inngått avtalen
  • Hva som har blitt avtalt, hvilke rettigheter og plikter avtalen gir partene
  • Hva som kan kreves dersom en av partene ikke oppfyller avtalen

Utover dette løser også avtale- og kontraktsretten andre særskilte spørsmål, som eksempelvis:

  • Om avtalen er ugyldig
  • Hva en eventuell virkning av en ugyldig avtale skal være

God kunnskap om generell avtale- og kontraktsrett er derfor viktig i de aller fleste sivile tvister. Avtale- og kontraktsrett ligger innenfor kjerneområdet til våre advokaters kompetanse.

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: