Skip to main content

Arbeidsrett

Arbeidsrett omhandler rettigheter og plikter i ansettelsesforhold, og angår de aller fleste av oss i større eller mindre grad. Utover at de fleste arbeidsforhold er regulert av en arbeidsavtale kjennetegnes arbeidsretten også av et sammensatt og til dels komplisert regelverk. Ofte kan det derfor være vanskelig å vite med sikkerhet hvilke rettigheter og plikter man har i forbindelse med et ansettelsesforhold. Dette gjelder både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Konflikter på arbeidsplassen oppleves av de aller fleste som meget belastende, og kan være vondt å stå i over tid. Ettersom det i tillegg er et komplisert regelverk, er det som regel lurt å la seg bistå av advokat når det oppstår konflikter. Temaer som typisk kan være kime til konflikter på arbeidsplassen er:

 • Oppsigelse/avskjed/suspensjon
 • Oppsigelsestid
 • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Regler for overtid og overtidsbetaling
 • Rett til attest
 • Lønnsforhandlinger
 • Nedbemanning
 • Innleie av arbeidskraft
 • Mulighet for bruk av midlertidig ansettelse
 • Ferie og feriepenger
 • Konkurranse- og kundeklausuler

Våre advokater har bred erfaring innenfor arbeidsrett, og kan bistå ved de aller fleste utfordringer, enten det er som arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Link til Arbeidsmiljøloven.

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: