Skip to main content

Rettshjelp

Rettshjelpsforsikring

Advokatbistand fortoner seg for mange som kostbart. Dette kan medføre at mange vegrer seg mot å ta kontakt med advokat ved uenigheter. Samtidig er det slik at de aller fleste av oss allerede har forsikringsavtaler som gjør at advokatregningen kan deles med forsikringsselskapet. Dette kalles rettshjelpsforsikringer, og inngår som regel som en del av de ordinære forsikringer de aller fleste av oss har.

Rettshjelpsforsikringer er som regel inntatt som en egen del i de alminnelige tingforsikringene. Dette kan være hus- og fritidsboligforsikring, bil- og båtforsikring, innboforsikringer, med mer.

Felles for de fleste av rettshjelpsforsikringene er at de kun gjelder for tvister som angår den gjenstand som er forsikret. Dersom det for eksempel har oppstått en tvist vedrørende et arbeid som er utført på boligen, vil det naturlige være å undersøke om bolig- eller innboforsikringen dekker rettshjelp. Samtidig er det slik at flere forsikringer ikke nødvendigvis avgrenser området så presist, så det kan være god grunn til å lese gjennom forsikringsvilkårene.

Dersom du er usikker på om din sak er dekningsberettiget, er det bare å ta kontakt med oss for en vurdering.

 Fri rettshjelp

For en del sakstyper som kvalifiserer til fri rettshjelp/fri sakførsel vil det offentlige dekke alt eller det vesentligste av advokatutgiftene. Dette gjelder særlig i skifte- og barnefordelingssaker, barnevernsaker, arbeidsrettssaker, husleietvister og en del saker på utlendingsrettens område.

I noen saker avhenger fri rettshjelp/fri sakførsel av at klienten ikke har for høy inntekt. For mer om fri rettshjelp se her.

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: