Oppsigelse

For at en oppsigelse skal være gyldig, må den være saklig. Dette fremkommer av Arbeidsmiljøloven § 15-7. Dersom den ikke er saklig, vil man ved å bringe oppsigelsen inn for domstolen, kunne få den kjent ugyldig. En ugyldig oppsigelse vil kunne settes til side, slik at arbeidstakeren kan fortsette sitt arbeid, og arbeidstakeren vil kunne tilkjennes erstatning. Dette fremkommer av Arbeidsmiljøloven § 15-12.

Ved vurderingen av om oppsigelse er saklig, er det særlig to elementer man må være oppmerksom på. Det første er selve prosessen frem mot beslutningen og det andre er begrunnelsen. I de tilfeller hvor domstolene kjenner oppsigelse usaklige er det som regel enten fordi prosessen har vært mangelfull, eller fordi begrunnelsen ikke er tilstrekkelig.

I forhold til prosessen er det viktig at arbeidstakeren har fått rikelig med anledning til å forklare de forhold arbeidsgiver har reagert på, og at arbeidstakeren får anledning til å gi tilbakemelding på hvilken belastning en eventuell oppsigelse vil medføre. Ofte vil slik kartlegging gjøres i form av et drøftelsesmøte, hvor den ansatte har anledning til å ha med seg en rådgiver, eksempelvis en fra fagforeningen eller en advokat.

Når det gjelder oppsigelsens begrunnelse så vil det som regel enten være forhold hos arbeidsgiver, eller forhold hos arbeidstakeren. Forhold hos arbeidsgiveren vil ofte være omorganisering og/eller nedbemanning, som medfører et annet eller et mindre behov for ansatte. Da vil drøftelsene ofte være sentrert rundt hvilken ansatt som i så fall skal gis oppsigelse. Ved forhold hos arbeidstakeren vil det som regel være tale om at arbeidsgiver har reagert på det arbeid arbeidstaker har utført, eller andre forhold som arbeidsgiver mener at bryter med arbeidsavtalen.

Det vil alltid være sammensatte vurderinger når en arbeidsgiver skal gå til det skritt å si opp en ansatt. I flere dommer er vurderingen satt på spissen som:

Spørsmålet er om det etter en samlet avveiing av begge parters behov, anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør.

Disse vurderingene er sjeldent enkle. Dersom du står i en oppsigelsessituasjon, enten som arbeidsgiver eller som arbeidstaker, er det bare å ta kontakt for bistand. Vårt kontor har lang erfaring med arbeidsrett, og vil kunne tilby bistand på ethvert stadium.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt:

Adresse:
Asker Advokatkontor AS
Strøket 9
1383 ASKER

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kopirett © Asker Advokatkontor AS