Skip to main content

Ny lov om forsikringsformidling

Ny lov om forsikringsformidling

Forsikringsagent? Hva betyr den nye loven om forsikringsformidling for deg?

Etter flere år under arbeid ble ny lov om forsikringsformidling vedtatt i desember 2021 og den trådte i kraft fra 01.01.2022. Loven inneholder flere betydelige endringer og oppgraderinger for å sikre at norsk lov er i samsvar med EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv (IDD).

Blant de viktigste endringer er det innført krav til forsikringsformidlingsforetaks økonomiske situasjon (forsikringsformidlingsloven § 8-2), innført utvidede krav til hvem som skal underlegges kvalifiseringskrav, samt stilt krav til løpende etterutdanning (§6-1) og satt skjerpede retningslinjer for hvilke lønnsordninger som kan benyttes innenfor forsikringsformidling (§9-4).

Formålet med det nye regelverket er å skape en mer oversiktlig situasjon for kundene, og sikre kundens trygghet for sine forsikringsavtaler opp mot selve forsikringsselskapet – uavhengig av hvordan salgsvirksomheten mellom forsikringsselskapet og kunden er organisert.

For en forsikringsagent er det flere forhold det er viktig å være oppmerksom på for å sikre at virksomheten etterlever alle krav («er i compliance»). Avhengig av hvordan agenten er organisert mot forsikringsgiver, vil kravene til interne kontrollsystemer kunne variere fra relativt begrensede til svært omfattende krav.

I Asker Advokatkontor har vi ansatte med over 20 års erfaring med både juridisk og operasjonelt arbeid innenfor forsikringsformidling, herunder både knyttet til utforming og vurdering av agentkontrakter, oppfølging av grenseganger mot tilsynsmyndighetene (Finanstilsynet), og praktisk og formell organisering av salgsvirksomhet inkl de formelle krav knyttet til salg og markedsføring i bl.a markedsføringsloven og personopplysningsloven (inkl GDPR).

Om du er en liten agent som selger på direkte agentavtale med et norsk forsikringsselskap eller driver mer eller mindre omfattende virksomhet for en eller flere leverandører i Norge og/eller i utlandet – vi kan bistå med vurderinger av hvordan din virksomhet påvirkes både av det nye regelverket i forsikringsformidlingsloven og generelt mot det helhetlige lovverk som regulerer agentvirksomheten.

Ta kontakt for en uforpliktende prat, så finner vi ut hva vi kan hjelpe deg og ditt selskap med.

Se også våre artikler om franchisekontrakter. Vi kan særlig kompetanse innenfor forsikringsdistribusjon, og kan også bistå med spørsmål i forbindelse med inngåelse, fornyelse og eventuell avvikling av agentkontrakter for forsikringsagenter.

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: