Skip to main content

Feriepenger to ganger

Feriepenger to ganger

Agder Lagmannsrett har i en nylig avsagt dom, konstatert at ugyldig utbetaling av feriepenger, vil medføre at arbeidstakeren har krav på ny utbetaling, herunder å få utbetalt feriepenger to ganger.

I saken hadde den ansatte fått utbetalt feriepenger løpende, sammen med sin opprinnelige lønn. Etter at arbeidsforholdet ble avsluttet krevde han så å få feriepengene betalt ut en gang til. På tross av at det medførte at den ansatte fikk feriepengene betalt ut to ganger, vant han frem med det.

Fra dommen kan det være verdt å merke seg følgende avsnitt, hvor lagmannsrettens dommer selv gir uttrykk for at dette kan virke urimelig:

Lagmannsretten er imidlertid enig i at det kan virke lite rimelig at X [navnene er sensurert av Asker Advokatkontor AS] skal pålegges å betale feriepengene på ny. Y var klar over at han inngikk en avtale der feriepengene inngikk som en del av den løpende lønnen. Det er på det rene at Y mottok feriepenger gjennom de syv årene ansettelsesforholdet varte, og at han gjennom disse årene tok ut ferie med det antall dager han hadde krav på. Det er ikke reist innvendinger mot størrelsen på feriepengebeløpene han har mottatt, og det tyder ikke på at økonomiske årsaker eller arbeidsforholdet var noen begrensende faktor for Ys ferieuttak. Lagmannsretten vil videre fremheve at Y hadde all mulig oppfordring til å ta opp feriepengespørsmålet om han var misfornøyd med den avtalte ordningen. Kravet om at feriepengene skulle betales om igjen ble først fremmet etter at arbeidsforholdet var opphørt og innledningsvis gjaldt det for hele ansettelsesperioden. Det foreligger således momenter som trekker i retning av at X bør slippe å betale Ys feriepenger på ny. De toneangivende rettskildene taler imidlertid som nevnt for den motsatte løsning, og rettstilstanden er ikke ny. Også etter den gamle ferieloven av 1947 kunne arbeidsgiveren bli pålagt å betale feriepenger to ganger.

Det er følgelig viktig at arbeidsgivere er påpasselig med ikke å utbetale feriepenger på annen måte enn den som er fastsatt i ferieloven, for dette kan medføre at de må utbetale feriepenger to ganger.

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: