Skip to main content

Kategorier

Formkrav til arbeidsavtale

Det klare utgangspunktet og hovedregelen i norsk rett er avtalefrihet. Avtalefrihetsprinsippet innebærer at man i utgangspunktet står fritt til å bestemme hvem man ønsker å inngå avtale med, hvordan avtalen skal inngås og hva avtalen skal inneholde.

Les mer...

  • Dato skrevet

Hva skjer i en rettssak?

Domstolene – Gjennomføringen av en rettssak, kort fortalt

Tingretten er en førsteinstansdomstol, og de fleste rettssaker løses ofte her. Tingretten løser både straffesaker og sivile saker, med unntak av enkelte saker som må til forliksrådet før de kan tas til tingretten. Man kan anke dommer fra tingretten til lagmannsretten, og til sist til Høyesterett. Du kan lese mer om domstolene på www.domstol.no. I enkelte tilfeller kan man også anke Høyesteretts avgjørelser til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Les mer...

  • Dato skrevet

Pålegg om tilsvar

Dersom du mottar et pålegg om tilsvar, betyr det at retten krever at du angir ditt synspunkt på saken. Det er i all hovedsak like vilkår for å sende inn et tilsvar som å sende inn en stevning. Det gis en frist på normalt tre uker for å levere inn et tilsvar.

Les mer...

  • Dato skrevet

Den økonomiske risikoen i en rettssak

Den økonomiske risikoen i en rettssak

Den økonomiske risikoen i en rettsprosess, «prosessrisikoen», er et uttrykk som vi jurister bruker om hvilken risiko man til enhver tid vurderer at klienten løper i en sak. Sagt på en annen måte, betyr det hvilken risiko klienten løper for å tape eller vinne saken. Dersom man vinner en sak, vil man ofte også kunne kreve sine sakskostnader dekket av den andre parten. Det betyr at motparten erstatter de kostnadene du har hatt til advokat og eventuelle andre utgifter. Dersom du taper saken kan du imidlertid risikere å måtte erstatte motpartens kostnader – i tillegg til å dekke dine egne utgifter til advokat.

En rettsprosess kan altså både være både tidkrevende og kostnadskrevende. Derfor tenker vi at det er viktig å informere om prosessrisikoen på ethvert trinn av saken. Prosessrisikoen vil selvfølgelig variere fra sak til sak, avhengig av hvor god eller dårlig saken er.

Ta gjerne kontakt for en samtale med en av våre advokater.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Dato skrevet