Kategorier

Samværsavtale, når man jobber turnus

Det kan ofte være vanskelig å få en ekskjæreste eller tidligere ektefelle til å tilpasse en samværsavtale for barna, når man jobber turnus. Med arbeidstid i helger, på kveld- og nattestid, kan en smidig samværsavtale være avgjørende for om man i det hele tatt kan fortsette i jobben sin. Samtidig er en samværsavtale avhengig av et samarbeid, og det er ikke alltid at forholdene ligger til rette for det.

Les mer...

  • Dato skrevet

Muntlige avtaler

Utgangspunktet.

Ett av de best kjente avtalerettslige prinsipper i norsk rett er at «muntlige avtaler er like bindende som skriftlige». De aller fleste er kjent med dette, og det rettslige utgangspunktet er allment akseptert. Utfordringen oppstår derimot når en av partene hevder at avtalen ikke ble inngått, og at denne derfor ikke ønsker å oppfylle den.

Les mer...

  • Dato skrevet

Endring av rettsgebyret

Endring av rettsgebyret

Endring av rettsgebyret - ny sats er kr 1 025,-

Fra og med 1. januar 2016 har stortinget besluttet å øke rettsgebyret. Tidligere var dette på kr 860,-, hvilket det har vært siden 2006. Ny sats er på kr 1 025,-.

Dette vil ha betydning for kostnaden ved å gå til sak, for både forliksrådet og de ordinære domstoler (tingrett, lagmannsrett og høyesterett). Det vil også ha betydning for kostnaden ved å begjære utlegg og andre tvangsbegjæringer hos namsmannen. I tillegg benyttes rettsgebyret for å beregne kostnader ved tinglysning av fast eiendom.

Ved endring av rettsgebyret øker blant annet kostnaden ved å gå til sak.
Ved endring av rettsgebyret øker blant annet kostnaden ved å gå til sak.
  • Dato skrevet

Feriepenger to ganger

Feriepenger to ganger

Agder Lagmannsrett har i en nylig avsagt dom, konstatert at ugyldig utbetaling av feriepenger, vil medføre at arbeidstakeren har krav på ny utbetaling, herunder å få utbetalt feriepenger to ganger.

Les mer...

  • Dato skrevet

Omstillingsprosesser som medfører oppsigelser

Innledning - omstillingsprosesser og oppsigelser

Utviklingen i norsk økonomi viser at flere virksomheter fremover vil være avhengige av omstillingsprosesser for fortsatt å være konkurransedyktige. Slike prosesser tangerer mange forskjellige fagfelt og kan ofte være en komplisert øvelse. I denne artikkel skal det settes lys på en av konsekvensene ved flere av de omstillingsprosesser det nok vil bli mange av fremover – oppsigelser. Artikkelen vil i hovedsak være knyttet til det rettslige aspektet, herunder gyldigheten av oppsigelser i slike prosesser.

Målsetningen ved artikkelen er å gi en kortfattet oppstilling av de viktigste elementer ved slike omstillingsprosesser, i et arbeidsrettslig perspektiv på individnivå. Sagt på en annen måte er tema i artikkelen hvordan slike prosesser kan gjennomføres for at virksomheten ikke skal krenke den enkelte arbeidstakers arbeidsrettslige rettigheter. Artikkelen tar derimot ikke mål av seg for å gjøre leseren i stand til selv å gjennomføre omstillingsprosesser, til det er fagfeltet for komplisert. Ved tvil vil det alltid være en klar fordel å søke juridisk bistand fra fagkyndig rådgiver.

Les mer...

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt:

Adresse:
Asker Advokatkontor AS
Strøket 9
1383 ASKER

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kopirett © Asker Advokatkontor AS