Skip to main content

Kategorier

Formkrav til arbeidsavtale

Det klare utgangspunktet og hovedregelen i norsk rett er avtalefrihet. Avtalefrihetsprinsippet innebærer at man i utgangspunktet står fritt til å bestemme hvem man ønsker å inngå avtale med, hvordan avtalen skal inngås og hva avtalen skal inneholde.

Les mer...

  • Dato skrevet

Hva skjer i en rettssak?

Domstolene – Gjennomføringen av en rettssak, kort fortalt

Tingretten er en førsteinstansdomstol, og de fleste rettssaker løses ofte her. Tingretten løser både straffesaker og sivile saker, med unntak av enkelte saker som må til forliksrådet før de kan tas til tingretten. Man kan anke dommer fra tingretten til lagmannsretten, og til sist til Høyesterett. Du kan lese mer om domstolene på www.domstol.no. I enkelte tilfeller kan man også anke Høyesteretts avgjørelser til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Les mer...

  • Dato skrevet

Pålegg om tilsvar

Dersom du mottar et pålegg om tilsvar, betyr det at retten krever at du angir ditt synspunkt på saken. Det er i all hovedsak like vilkår for å sende inn et tilsvar som å sende inn en stevning. Det gis en frist på normalt tre uker for å levere inn et tilsvar.

Les mer...

  • Dato skrevet