Skip to main content

Kategorier

Entreprenørens utbedringsplikt

Ettersom bygge- og anleggsprosjekt kan være mer eller mindre omfattende, er det ikke uvanlig at det oppstår mangler enten underveis i prosjektet eller etter overlevering.

Les mer...

  • Dato skrevet

Revidert løsøreliste fra 01.01.2020

Fra og med 1. januar 2020 gjelder det en revidert løsøreliste over hva som følger med en bolig ved salg. Det er Eiendom Norge, NEF og Advokatforeningen som har arbeidet med revidering av Løsørelisten. Det er foretatt en del endringer som i all hovedsak er basert på innspill fra bransjen, både i den innledende teksten og den punktvise oppramsingen.

Les mer...

  • Dato skrevet

Hvordan tolker man et testament?

Uklarheter og tvister rundt testament oppstår som oftest etter at arvelater har gått bort. Dette kan gjøre det vanskelig å vite hva som egentlig er ment med testamentet og hva som egentlig er testators siste vilje. For å blant annet forhindre tyngende arveoppgjør og uenigheter mellom arvingene er det gitt lovregler om hvordan man skal tolke et testament i arvelovens kapittel XI.

Les mer...

  • Dato skrevet

Hvilke forhold kan gjøre testament ugyldig?

I tillegg til at formkravene som stilles til testament må være oppfylt, er det en rekke andre forhold som kan føre til at et testament blir ugyldig. Disse reglene er samlet i arvelovens kapittel X. Reglene er lovfestet for å sikre at et testament representerer testators frie vilje, samt for å forhindre tyngende arveoppgjør og familiekrangel.

Les mer...

  • Dato skrevet