Skip to main content

Revidert løsøreliste fra 01.01.2020

Revidert løsøreliste fra 01.01.2020

Fra og med 1. januar 2020 gjelder det en revidert løsøreliste over hva som følger med en bolig ved salg. Det er Eiendom Norge, NEF og Advokatforeningen som har arbeidet med revidering av Løsørelisten. Det er foretatt en del endringer som i all hovedsak er basert på innspill fra bransjen, både i den innledende teksten og den punktvise oppramsingen.

Her følger en gjennomgang av de viktigste endringene i listen:

 1. HVITEVARER
  I den nye listen medfølger hvitevarer kun dersom dette er spesielt angitt i salgsoppgaven. Dette er en vesentlig endring fra tidligere liste, der alle hvitevarer på kjøkken skulle medfølge enten de var integrert eller ikke.
  Megler må nå angi hvilke hvitevarer som skal medfølge boligen ved salg, herunder om integrerte hvitevarer skal medfølge. Dersom det ikke er angitt at noen hvitevarer skal medfølge ved salget, skal også integrerte hvitevarer fjernes før overtakelse.
  Megler må være særlig oppmerksom på bildebruk i annonseringen, slik at man ikke gir et uriktig inntrykk av om hvitevarer skal medfølge eller ikke.
 1. GARDEROBESKAP
  Det er nå presisert at all innredning i garderobeskap, både løs og fast skal medfølge.
 1. SMARTHUSLØSNINGER
  Det er inntatt et nytt punkt om smarthusløsninger. Smarthusløsninger med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l. samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystemer, f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer montert i sokkel medfølger ikke.
 1. UTENDØRS INNRETNINGER
  Punktet som i den tidligere løsørelisten omhandlet bl.a. flaggstang heter nå utendørs innretninger, og har fått et noe endret innhold. Guidekabel/avgreningskabel til robotgressklipper skal medfølge, men robotgressklipper og ladestasjon medfølger ikke.
 1. EL-BIL LADER
  Det er inntatt et nytt punkt om el-billader. Den skal medfølge uavhengig av hvor laderen er montert.
 1. SOLCELLEANLEGG
  Det er inntatt et nytt punkt om solcelleanlegg. Solcelleanlegg og tilhørende teknisk infrastruktur skalmedfølge.
 1. OLJE/PARAFINFAT
  Punktet om at olje- og parafinfat inkludert eventuell beholdning av parafin/fyringsolje skal medfølge boligen er fjernet fra listen. Bakgrunnen for dette er at det fra 1. januar 2020 er forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. Dersom det er en olje- eller parafintank på eiendommen må megler gi informasjon om dette i salgsoppgaven, herunder informasjon om forbudet og tømming og eventuell fjerning av tanker.
  Informasjon om dette hører derfor ikke naturlig inn i løsørelisten lenger.
 1. NØKLER
  Det er nå presisert i eget punkt at samtlige nøkler til eiendommen skal medfølge. Låses boder, uthus el. med hengelås skal lås og nøkler medfølge.


Andre endringer

Punktet om boligalarm er tatt ut, da flertallet av alarmsystemer tilhører alarmselskapene. Det er da unaturlig at dette som utgangspunkt skal følge boligen, da det forutsetter at kjøper og alarmselskapet inngår avtale om fortsatt leie av utstyret.
I punktet om brannstiger og branntau er det presisert at løse stiger ikke medfølger.

 

Her følger oversikt over den fullstendige listen:
OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN
Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens
Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt,  overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset». Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

 Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

 1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
 2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.
 3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
 5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
 6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.
 7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.
 8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.
 9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.
 10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
 11. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte «spotlights», oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
 12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.
 13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
 14. POSTKASSE medfølger.
 15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f .eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingska bel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.
 16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
 17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
 18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.
 19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
 20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
 21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
 22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.
 • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: