Skip to main content

Fast eiendom

Reklamasjon ved boligkjøp

Å kjøpe bolig er en investering som for de fleste har stor betydning for egen økonomi. Der finnes omfattende regler for hvilken informasjon man som kjøper har rett på i forbindelse med handelen, hvilket normalt er godt beskrevet i takstrapporter og prospekt.

Les mer...

  • Dato skrevet

Revidert løsøreliste fra 01.01.2020

Fra og med 1. januar 2020 gjelder det en revidert løsøreliste over hva som følger med en bolig ved salg. Det er Eiendom Norge, NEF og Advokatforeningen som har arbeidet med revidering av Løsørelisten. Det er foretatt en del endringer som i all hovedsak er basert på innspill fra bransjen, både i den innledende teksten og den punktvise oppramsingen.

Les mer...

  • Dato skrevet

Kjøpt bolig med skjeggkre?

Skjeggkre er et skadedyr flere og flere i Norge har stiftet bekjentskap med de siste årene. Skuffelsen er gjerne svært stor når man akkurat har kjøpt bolig, og så oppdager at det er skjeggkre i den. Spørsmålet er om og i hvor stor grad skjeggkre er et forhold man kan reklamere for, når man har kjøpt bolig. Sagt med andre ord om man kan heve kjøpet eller kreve prisavslag.

Les mer...

  • Dato skrevet

Boligjuss - Forskjellige eieformer

I boligmarkedet ser man ofte at eiendommer benevnes som andelsleilighet/bolig, borettslagsleilighet, selveierbolig mv. Det kan være viktig å kjenne til forskjellen på de ulike eieformer. Dette vil derfor bli gjennomgått nedenfor.

 

Les mer...

  • Dato skrevet

Boligarealer – Gjeldende regelverk

Ved omsetning av boliger er arealene som oppgis i forbindelse med salget sentrale for både selgere og kjøpere. Det er likevel ikke uvanlig at det oppstår uklarheter omkring arealene.

 

Les mer...

  • Dato skrevet

Utkastelse

Innledning

Den rettslige betegnelsen på en utkastelse er fravikelse. Utkastelser må alltid foregå gjennom offentlig myndighet, og det blir gjennomført ved en fravikelsesforretning. I korte trekk vil det si at personen og de ting som er i boligen eller lokalene blir fjernet. Reglene om utkastelse er i hovedsak de samme, enten det gjelder utkastelse fra bolig eller fra lokaler (butikk, kontorer, lager, eller lignende).

Les mer...

  • Dato skrevet

Oppsigelse

Oppsigelse i husleieforhold.

Denne artikkelen gir en kort oversikt over adgangen til å si opp et eksisterende leieforhold, samt formkravene til oppsigelser. Dette gjelder enten utleieobjektet er en bolig eller lokaler (butikk, kontor, lager, eller lignende).

Les mer...

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: