Til forskjell fra de fleste andre rettsområder, er bygge- og entrepriseretten i utgangspunktet ikke underlagt lovgivning, foruten det som følger av bustadoppføringsloven ved forbrukerforhold.

Hva er en standard og når kommer den til anvendelse?

Til forskjell fra de fleste andre rettsområder, er bygge- og entrepriseretten i utgangspunktet ikke underlagt lovgivning, foruten det som følger av bustadoppføringsloven ved forbrukerforhold.

Hovedårsaken til dette er at det innenfor både norsk og internasjonal entrepriserett har vært lang tradisjon for å utarbeide standardkontrakter.
Dette medfører at de såkalte standardkontraktene er svært sentrale på entrepriserettens område, og det er derfor viktig å inneha en viss forståelse av hva standarder er og hva de regulerer før man går i gang med et større entrepriseprosjekt.

Standardkontraktene er kontrakter utarbeidet av en komité med representanter fra forskjellige aktører, anbefalt av Standard Norge. Standardene inneholder bestemmelser som regulerer forholdet mellom de forskjellige leddene som inngår i et større bygge- og anleggsarbeid. Ved inngåelse av avtaler vil det alltid være motstridende interesser, og det kan ofte by på utfordringer å avveie disse slik at avtalen blir tilstrekkelig balansert. Arbeidet med å utforme de norske standardkontraktene ble derfor satt til komitéer som bestod av representanter fra forskjellige aktører. Dette for å sikre balanse og en rimelig avveining av de forskjellige aktørenes interesser. Slik det heter i fortalen til NS 8405, gir standarden uttrykk for de alminnelige kontraktsbestemmelser som komitéen ble enige om at skal gjelde for denne typen arbeider.

 

De sentrale standardkontraktene som benyttes i norsk entrepriserett i dag er:
 • NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
 • NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
 • NS 8403 Alminnelige bestemmelser for byggelederoppdrag
 • NS 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag
 • NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt
 • NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
 • NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
 • NS 8415 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 • NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 • NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser
Standardene inneholder bestemmelser som regulerer forholdet mellom de forskjellige leddene som inngår i et større bygge- og anleggsarbeid.

 

På entrepriserettens område, som ellers, gjelder det i utgangspunktet full avtalefrihet. Dette innebærer blant annet at partene må avtale at en av standardavtalene skal regulere avtaleforholdet før standarden kommer til anvendelse. Dette avtales som oftest skriftlig, men det er ingenting som står i veien for at dette også kan gjøres muntlig.

Det er ikke uvanlig at partene i større eller mindre grad ser et behov for å foreta endringer i standardene. Dette er både tillatt og noen ganger nødvendig for å endringer for å tilpasse standardkontrakten til det enkelte byggeprosjektet.

Dersom du enten som byggherre, entreprenør eller annen aktør i en entreprise har behov for bistand med kvalitetssikring eller endring av din standardkontrakt, ta kontakt med vårt kontor. Våre advokater har lang erfaring med bygge- og entrepriserett og kan bistå på alle trinn av prosessen.

 • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt:

Adresse:
Asker Advokatkontor AS
Strøket 9
1383 ASKER

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kopirett © Asker Advokatkontor AS