Sluttoppgjøret ved en entreprise

Sluttoppgjøret

I standardkontraktene er det inntatt bestemmelser om sluttoppgjøret.

Reglene har ett og samme formål – å fremtvinge et oppgjør mellom partene eller bringe på det rene hva de eventuelle uenighetene består i.
Måten disse reglene oppfyller sitt formål er først og fremst gjennom å oppstille preklusive frister for både byggherren og entreprenøren. At fristene er preklusive betyr at kravene tapes på det tidspunktet fristen utgår. Dette kan få alvorlige konsekvenser for begge parter, og i verste fall resultere i at entreprenørens regnskap går i kraftig minus eller at byggherren må betale for arbeid som ikke har vært utført. Reglene som regulerer sluttoppgjøret er tilnærmet like i standardkontraktene, men for enkelhetens skyld vil det tas utgangspunkt i NS 8405 sine regler.

 

«Begynnelsen på avslutningen» av et entrepriseforhold kjennetegnes gjerne ved byggherrens overtakelse av kontraktsobjektet, som gjerne vil være et bygg eller et anlegg. Overtakelsen utløser en tomånedersfrist for entreprenøren til å fremsette en sluttoppstilling som gir en «full oversikt over partenes mellomværende», jf. NS 8405 pkt. 33.1 (2). For enkelte krav kan det tas forbehold, men dette gjelder bare krav som etter sin art ikke er ferdigberegnet i tide. Denne tomånedersfristen er preklusiv. Som nevnt innledningsvis, innebærer dette i praksis at de krav entreprenøren ikke har inkludert i sluttoppstillingen eller tatt gyldig forbehold for går tapt. Sammen med sluttoppstillingen skal en sluttfaktura oversendes. Denne fristen sammenfaller med tomånedersfristen som gjelder for sluttoppstillingen.
Et entrepriseforhold kjennetegnes gjerne ved byggherrens overtakelse av kontraktsobjektet

 

Tidligere krav som er fremsatt må her gjentas for at de ikke skal bortfalle.
På samme måte som at overtakelsen utløser preklusive frister på entreprenørens hånd, utløser sluttfakturaen fra entreprenøren en tomåneders betalingsfrist for byggherren. Partene står fritt til å avtale en annen frist. Innen betalingsfristens utløp, må byggherren fremme de krav og innsigelser han mener å ha mot entreprenøren, jf. NS 8405 pkt. 33.2 (1) og (2). Tidligere krav som er fremsatt må her gjentas for at de ikke skal bortfalle. Også denne fristen er preklusiv. Innsigelser og krav som allerede er brakt inn for oppmann, domstolene eller voldgift behøver byggherren allikevel ikke å gjøre gjeldene på nytt. Dette er for at kravene har fått tilstrekkelig notoritet ved å bli brakt inn for de nevnte instansene.

De preklusive fristene som standardene opererer med, gjør det avgjørende for både entreprenøren og byggherren at sluttoppgjøret utføres på korrekt måte. Som beskrevet ovenfor, kan konsekvensene av feil på dette stadiet medføre alvorlige konsekvenser.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå både entreprenør og byggherre i sluttoppgjørsprosedyrene. Ta kontakt med vårt kontor for en uforpliktende samtale.

 

 

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt:

Adresse:
Asker Advokatkontor AS
Strøket 9
1383 ASKER

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kopirett © Asker Advokatkontor AS