Entreprenørens rett til å utbedre mangler

Entreprenørens utbedringsplikt

Ettersom bygge- og anleggsprosjekt kan være mer eller mindre omfattende, er det ikke uvanlig at det oppstår mangler enten underveis i prosjektet eller etter overlevering.

Forutsatt at reklamasjonsfristen er overholdt, oppstår det da en ubetinget plikt for entreprenøren å utbedre mangelen.
Utbedringsplikten er en alminnelig regel, som betyr at den i utgangspunktet gjelder uavhengig av om partene har avtalt utbedringsplikt eller ikke. Eksempler på at utbedringsplikten er kontraktsfestet finnes i blant annet NS 8405 pkt. 36.2 første ledd, og den kommer også til uttrykk i bustadoppføringslova § 32.

 

Enhver mangel utløser utbedringsplikt for entreprenøren - det stilles ikke krav til at mangelen må være vesentlig eller er kvalifisert på annen måte. Det er også uten betydning om entreprenøren kan bebreides for mangelen eller ikke. Entreprenørens utbedringsplikt omfatter altså utbedring av et hull i veggen som følge av hærverk på lik linje som en feilmontert dør. Alle utgifter som påløper ved utbedring, skal dekkes av entreprenøren. Byggherren skal ikke belastes for arbeider og materialer som går med når entreprenøren utbedrer mangelen.
Entreprenørens utbedringsplikt omfatter altså utbedring av et hull i veggen som følge av hærverk på lik linje som en feilmontert dør

Til tross for at utbedringsplikten i utgangspunktet er ubetinget, gjelder det en viktig begrensning. Dersom utbedringskostnadene vil bli «uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås», bortfaller utbedringsplikten. Dette kalles gjerne for en misforholdsbegrensning. Grensen for når kostnaden blir «uforholdsmessig stor i forhold til det som oppnås» beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering hvor entreprenørens kostnader må holdes opp mot byggherrens fortjeneste. Blant annet mangelens art – om det er funksjonsfeil eller skjønnhetsfeil er av betydning. Denne vurderingen kan by på vanskeligheter, og det kan være lurt å la seg bistå av advokat.

Våre advokater har lang erfaring med entrepriseprosjekt av både større og mindre omfang.
Ta kontakt med vårt kontor for en uforpliktende samtale.

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt:

Adresse:
Asker Advokatkontor AS
Strøket 9
1383 ASKER

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kopirett © Asker Advokatkontor AS