Byggherren vil alltid vil være erstatningsansvarlig overfor entreprenøren ved avbestilling

Byggherrens avbestillingsrett

Avtaler skal i utgangspunktet holdes slik de er inngått. Avtalt avbestillingsrett er allikevel normalt innenfor kontraktsretten.

På entrepriserettens område er avbestillingsretten videre enn man normalt ser i kontraktsretten.
Bakgrunnen for dette er at entreprisekontakter ofte inngås før alle forhold er avklart og prosjektet er ferdig planlagt. Videre er det også karakteristisk for entreprise at det i noe større grad enn ellers er risiko for at behovene endrer seg underveis i prosjektet. Avbestillingsretten er derfor en sentral del av et entrepriseforhold.

 

Partene i et entrepriseforhold avtaler vanligvis at en av standardavtalene skal regulere forholdet dem imellom. I standardkontraktene er byggherrens avbestillingsrett gjort vilkårsløs. Dette betyr at det i utgangspunktet ikke kreves at byggherren kan vise til en bestemt grunn for avbestillingen, eller at andre konkrete forhold må foreligge for at byggherren skal kunne avbestille. Dersom avbestilling ikke er regulert i partenes avtale vil den vilkårsløse avbestillingsregelen normalt gjelde også her, med mindre en annen løsning uttrykkelig er avtalt.
I standardkontraktene er byggherrens avbestillingsrett gjort vilkårsløs. Dette betyr at det i utgangspunktet ikke kreves at byggherren kan vise til en bestemt grunn for avbestillingen, eller at andre konkrete forhold må foreligge for at byggherren skal kunne avbestille.

 

At avbestilling i de aller fleste tilfeller er en ulempe for entreprenøren, er helt klart. Man har allikevel funnet at hensynet til byggherrens interesser veier tyngst i disse tilfellene.
At avbestilling i de aller fleste tilfeller er en ulempe for entreprenøren, er helt klart. Man har allikevel funnet at hensynet til byggherrens interesser veier tyngst i disse tilfellene. Det er imidlertid ikke slik at byggherren kan avbestille uten konsekvenser i alle tilfeller. Dersom arbeidene avbestilles etter at de er påbegynt skal det som allerede er utført kompenseres i tråd med partenes avtale. Det er følgelig bare arbeid som ikke er påbegynt på avbestillingstidspunktet som kan avbestilles. Hvorvidt de utførte arbeidene har noen verdi for byggherren eller ikke, er uten betydning.

For eksempel vil bestilling, levering og blanding av sement måtte kompenseres selv om den ferdigblandede sementen ikke lenger skal legges. Også andre økonomiske tap som følge av avbestillingen skal erstattes av byggherren – entreprenøren skal stilles i samme økonomiske situasjon som om avbestillingen ikke hadde skjedd. Dette kan for eksempel være kompensasjon til underleverandører entreprenøren allerede har engasjert.

Ved avbestilling er det viktig å være oppmerksom på at det i standardkontraktene er inntatt forbud mot at andre entreprenører utfører det avbestilte arbeidet. Dette er for å avverge at byggherren skal utnytte den vide avbestillingsadgangen til å bryte kontrakter til fordel for et billigere tilbud. Forbudet kommer allikevel ikke til anvendelse dersom entreprenøren har misligholdt sin utbedringsplikt.

Dersom du som enten byggherre eller entreprenør har behov for ytterligere bistand hva gjelder avbestilling i entrepriseforhold, ta kontakt med vårt kontor. Våre advokater har lang erfaring innenfor entrepriseforhold og kan bistå på ethvert trinn av prosessen. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt:

Adresse:
Asker Advokatkontor AS
Strøket 9
1383 ASKER

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kopirett © Asker Advokatkontor AS