Skip to main content

Entreprise

Ulike entrepriseformer

Bygge- og anleggsarbeider varierer både hva gjelder omfang, sted og liknende. Ettersom hvert enkelt entrepriseprosjekt er forskjellig, varierer også kontraktmodellene de kan bygge på.

Les mer...

  • Dato skrevet

Entreprenørens utbedringsplikt

Ettersom bygge- og anleggsprosjekt kan være mer eller mindre omfattende, er det ikke uvanlig at det oppstår mangler enten underveis i prosjektet eller etter overlevering.

Les mer...

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: