Skip to main content

Vanlige spørsmål i barnevernsaker

Foreldre og barn som kommer i kontakt med barneverntjenesten har ofte mange spørsmål om egne rettigheter, og hvordan barnevernet jobber. Vi har i det følgende samlet spørsmål som ofte blir stilt.

Hvis du har andre spørsmål kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi hjelper deg også med å avklare om du har krav på fri rettshjelp.

Du kan kontakte advokat Vidar Haakensen på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 92 03 80 28 dersom du har behov for bistand eller du har spørsmål.  

Barneverntjenesten har mottatt bekymringsmelding. Hva nå?

Når barnverntjenesten mottar en bekymringsmelding skal den snarest, og senest innen en uke, vurdere om meldingen gir grunnlag for undersøkelse, eller om den skal henlegges. Hvis meldingen henlegges er det ikke alltid at foreldrene får vite at det har kommet inn en bekymringsmelding. Hvis barnevernet vurderer at det er grunnlag for å åpne undersøkelse, vil foreldrene bli informert og kalles inn til møte hos barneverntjenesten. 

Har jeg plikt til å komme på møte og til å forklare meg for barneverntjenesten?

Nei. Foreldre har ikke plikt til å komme på møte hos barneverntjenesten. Foreldre har heller ikke plikt til å forklare seg overfor barneverntjenesten. 

Kan jeg ha med meg en advokat eller annen fullmektig i møter med barneverntjenesten?

Ja. Ifølge forvaltningsloven § 12 har man rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen. 

Har jeg rett på gratis advokat i første møte med barneverntjenesten og ellers i undersøkelsen?

Nei. Hovedregelen er at man bare har krav på fri rettshjelp når det er fattet akuttvedtak, eller når det er bestemt at saken skal behandles i fylkesnemnda (omsorgsovertakelse, samvær, tilbakeføring osv.). Noen foreldre setter imidlertid som vilkår at barneverntjenesten skal betale advokatbistand for at de skal være villige til å komme på møte og til å uttale seg.

Har barneverntjenesten rett til å snakke med barnet?

Ja. Barneverntjenesten har både rett og plikt til å snakke med barnet. Barneverntjenesten eller sakkyndige som den har engasjert, kan kreve å få snakke med barn alene. Dette gjelder med mindre hensynet til barnet tilsier noe annet. 

Plikter barnet å forklare seg overfor barneverntjenesten?

Nei. Barn har en selvstendig rett til å få informasjon, og til å bli hørt i barnevernssaker (medvirkning), men barnet har ingen plikt til å forklare seg. Barn skal ikke utsettes for press til å medvirke.

Har jeg rett til å bli informert før barneverntjenesten snakker med barnet mitt?

Nei. Noen ganger velger barneverntjenesten å snakke med barnet før den i det hele tatt har snakket med foreldrene. Dette skjer som oftest i saker med bekymring for vold og overgrep. Barneverntjenesten snakker da med barnet først, ofte for å sikre at barnet ikke blir instruert i hva han/hun kan si. I andre saker pleier barneverntjenesten å avtale når barnesamtalen skal finne sted i samråd med foreldrene. 

Kan barneverntjenesten komme hjem til meg selv om jeg ikke vil ha besøk?

Ja. Foreldrene eller den barnet bor hos kan ikke motsette seg at en undersøkelse blir gjennomført ved besøk i hjemmet.

Kan jeg ha noen til stede hvis barnevernet skal komme på hjemmebesøk?

Ja. Utgangspunktet er at du kan ha et vitne til stede. Ved hjemmebesøk skal barneverntjenesten informere om denne rettigheten, med mindre det finnes åpenbart hensiktsløst. Retten til å ha vitne til stede gjelder bare så sant hjemmebesøket kan gjennomføres uten vesentlig ulempe eller uten at formålet med hjemmebesøket settes i fare. 

Kan en advokat være til stede som vitne ved hjemmebesøk?

Ja.

 

Her kan du lese mer om:

 

 

 

 

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: