Skip to main content

Omsorgsovertakelse av barn

Utgangspunktet er at barn skal få vokse opp i egen familie. Barn har rett til å ikke bli skilt fra sine foreldre, og barn og foreldre har rett på respekt for sitt familieliv. Det følger av Barnekonvensjonen artikkel 9, Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8 og Grunnloven § 102. Det finnes imidlertid unntak der det offentlige kan overta omsorgen for barn, såkalt omsorgsovertakelse. 

Det rettslige grunnlaget for omsorgsovertakelse er barnevernloven § 4-12. En omsorgsovertakelse innebærer at barnet må flytte fra foreldrene, og at barnevernet overtar store deler av ansvaret som foreldrene har hatt. 

Barneverntjenesten kan ikke selv fatte vedtak om omsorgsovertakelse, men de kan fremme forslag om det for Fylkesnemnda. Det er Fylkesnemnda som vurderer om vilkårene for omsorgsovertakelse er oppfylt, og som bestemmer om barneverntjenesten får medhold i sitt forslag til vedtak. 

Det skal mye til for at det offentlige kan overta omsorgen for barn, og hjelpetiltak skal som utgangspunkt være prøvd først. Når barneverntjenesten fremmer sak om omsorgsovertakelse er det som regel fordi den vurderer at barnet utsettes for alvorlig omsorgssvikt i hjemmet. Det kan være snakk om vold og overgrep, rusmisbruk, alvorlige psykiske lidelser hos barnets omsorgspersoner, alvorlige mangler i den personlige kontakt og trygghet som barnet trenger, og der hjelpetiltak ikke har ført til en tilfredsstillende omsorgssituasjon.

I saker der barnevernet har besluttet å fremme sak om omsorgsovertakelse, vil foreldrene har krav på gratis advokatbistand i henhold til Lov om fri rettshjelp. Man har rett på gratis barnevernsadvokat både i saker for Fylkesnemnda og domstolene, og en avgjørelse om omsorgsovertakelse avsagt i Fylkesnemnda kan bringes inn for Tingretten til overprøving. Saker om omsorgsovertakelse er som regel krevende og en stor belastning for foreldre og barn, og det kan være tungt å stå i disse saken. Det er derfor viktig at man har en advokat som er tilgjengelig, som gir fortløpende informasjon, og som er en god støttespiller i prosessen. Det er også viktig at advokaten har god kjennskap til regelverket og solid erfaring med barnevernssaker.

Hos Asker Advokatkontor har vi ansatte med lang erfaring innen barnevern. Vi tar oppdrag i Oslo, Asker, Bærum, Drammen og ellers på Østlandet, men også andre steder etter nærmere avtale. 

Dersom du har behov for juridisk bistand, ta kontakt med advokat Vidar Haakensen på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 92 03 80 28. Sammen vil vi finne ut hvordan vi best mulig kan hjelpe deg. 

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: