Skip to main content

Akuttvedtak i barnevernet

Akuttvedtak avviker fra barnevernlovens utgangspunkt om at saker som innebærer tvang skal behandles av Fylkesnemnda. Når visse vilkår i barnevernloven (bvl.) er oppfylt, kan barnevernleder eller påtalemyndigheten (politiet) selv fatte tvangsvedtak om at barn/ungdom skal plasseres utenfor hjemmet, mot barnet og foreldrenes vilje.

I praksis er det ofte barnevernvakter som skriver og effektuerer vedtak, og ofte skjer det i helger, i ferier, på kvelder eller netter når barneverntjenesten har stengt. Fattes det akuttvedtak på dagtid er det som regel barneverntjenesten selv om skriver og effektuerer vedtakene.   

 

Gratis advokatbistand

Når det er fattet akuttvedtak har foreldrene/ungdommen som hovedregel krav på gratis advokatbistand i henhold til Lov om fri rettshjelp. Advokatbistand i slike saker innebærer som regel råd og veiledning, gjennomgang av relevante saksdokumenter, hjelp til å klage på tvangsvedtaket, kontakt med barneverntjenesten, og at advokaten opptrer som prosessfullmektig i Fylkesnemnda. Asker Advokatkontor AS bistår både foreldre og barn/ungdom i denne type saker, og kan kontaktes for hjelp dersom det har blitt fattet akuttvedtak.

 

Ulike type akuttvedtak

Det finnes flere ulike typer akuttvedtak. Det mest vanlige er at det fattes akuttvedtak dersom det vurderes at barnet kan bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, jf. bvl. § 4-6 annet ledd, eller dersom barnet har utvist alvorlige atferdsvansker, jf. bvl. §§ 4-25 annet ledd jf. 4-24. Det fattes også akuttvedtak dersom det er bekymring for at barn blir utnyttet til menneskehandel, jf. bvl. § 4-29 fjerde ledd, dersom barneverntjenesten vurderer at det er grunnlag for foreløpig vedtak om omsorgsovertakelse av nyfødt barn på sykehus, jf. bvl. §§ 4-8 annet ledd jf. 4-9 første ledd, eller dersom et barn kan bli vesentlig skadelidende ved å bli flyttet når det bor utenfor hjemmet, såkalt flytteforbud, jf. bvl. §§ 4-8 første ledd jf. 4-9 første ledd. Fylkesnemnda må alltid godkjenne tvangsvedtak fattet av barneverntjenesten eller påtalemyndigheten, men dette skjer først etter en dag eller to, av og til lenger dersom vedtaket fattes på en fredag, i ferie eller lignende.

Det fattes også akuttvedtak som ikke innebærer tvang, jf. bvl. § 4-6 første ledd. Slike vedtak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes eller barnets vilje (forutsatt at barnet er over 15 år og har partsstatus), og trenger derfor ikke godkjennes av Fylkesnemnda. I denne type saker gis det normalt ikke gratis advokatbistand.

 

Asker Advokatkontor tilbyr juridisk bistand

Akuttvedtak er et stort inngrep i barn og foreldres liv, og det kan oppleves svært dramatisk. Når det er fattet akuttvedtak er det lurt å kontakte advokat raskt, slik at saken kan vurderes og eventuell klage kan behandles i Fylkesnemnda.

Kontakt advokat Vidar Haakensen på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 92 03 80 28. Sammen vil vi finne ut hvordan vi best mulig kan hjelpe deg.   

  • Dato skrevet

Fyll ut skjema og vi tar kontakt: