Skip to main content

Din advokat i Asker

Asker Advokatkontor AS er et advokatkontor i hjertet av Asker, som bistår små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.
Ta kontakt nå, og få en time allerede i dag.

Barnevern

Noen opplever at skole, barnehage, naboer eller andre sender bekymringsmelding til barneverntjenesten vedrørende eget barn, og at det åpnes undersøkelse etter barnevernloven. Dette kan oppleves som skremmende, og de fleste vet ikke hvordan barnevernet jobber, hvilke krav som stilles til saksbehandlingen eller hvilke rettigheter man har som forelder/barn. Foreldre og barn har derfor ofte mange spørsmål når barnevernet åpner sak. Lovverket på barnevernområdet er komplekst, og for mange vil det være en trygghet å bli bistått av advokat i kontakten med barnevernet.

Asker Advokatkontor bistår både foreldre og barn i barnevernssaker, og vi har ansatte med lang erfaring og solid kompetanse i denne type saker. Vi deltar i møter og forhandlinger med barneverntjenesten, og gir juridisk rådgivning på barnevernområdet. I saker som skal behandles i Fylkesnemnda eller domstolen, yter vi advokatbistand og opptrer som prosessfullmektig. Vi kan også bistå med å utforme klager til f eks Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.

Asker Advokatkontor bistår blant annet i saker som gjelder:

  • Adopsjon
  • Akuttvedtak
  • Flytting av barn fra fosterhjem
  • Omsorgsovertakelse
  • Pålegg om hjelpetiltak
  • Samvær
  • Tilbakeføring av barn som bor i fosterhjem
  • Tvangsplassering av ungdom på institusjon grunnet alvorlige atferdsvansker
  • Undersøkelsessak

Utgifter til barnevernsadvokat i barnevernssaker dekkes som oftest av det offentlige etter lov om fri rettshjelp (rettshjelploven). Man har blant annet krav på gratis advokat når barneverntjenesten har besluttet å fremme sak om omsorgsovertakelse, når det er fattet akuttvedtak, ved krav om tilbakeføring og saker som gjelder samvær. 

Vi hjelper deg også med å avklare om du har krav på fri rettshjelp. Hovedsakelig tar vi oppdrag i Oslo, Asker, Bærum, Drammen og ellers på Østlandet, men også andre steder etter nærmere avtale. 

Kontakt advokat Vidar Haakensen på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 92 03 80 28 hvis du har behov for bistand. Sammen vil vi finne ut hvordan vi best mulig kan hjelpe deg.

 

Relevant regelverk innen barnevern:

Barnevernloven

Barnekonvensjonen

Den europeiske menneskerettskonvensjonen

Forvaltningsloven

Rettshjelploven

  • Dato skrevet