Entreprise

Gjennom vårt arbeid med aktører innenfor Bygg- og anleggsbransjen har vi opparbeidet kompetanse innenfor entreprisearbeid. Dette kan være seg totalentreprise, hovedentreprise, generalentreprise eller delentreprise.

Vår erfaring er at det ofte vil være formålstjenlig å ha en sparringspartner under hele entrepriseprosessen, for at det ikke skal dukke opp ubehageligheter i forbindelse med sluttoppgjøret. Vi er derfor opptatt av å tilpasse bistanden, alt ut i fra hva for entreprise det er tale om, og hvor i prosessen partene har kommet.

Som typiske bistandsoppgaver kan nevnes:

  • Utforming og endring av standardkontrakter
  • Løpende rådgivning under hele prosjektet
  • Fastsetting og forhandling om sluttoppgjør
  • Tvisteløsning (domstolsbehandling)

 

[]
1 Step 1
Fyll ut skjema og vi tar kontakt:
Navn
Tlf
Previous
Next