Våre fagområder

Våre advokater tilbyr bistand innenfor de fleste forretningsjuridiske områder, samt privatrettslige fagområder som for eksempel arv-, skifte-, og familierett. Dette gjør at vi dekker de fleste behov for så vel små- og mellomstore bedrifter og privatpersoner.

 • Kjøp og Salg

  Avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester er dagligdags for oss alle og spenner over et vidt spekter av områder. Det kan være…

 • Fast Eiendom

  I tilknytning til fast eiendom reiser det seg en rekke spørsmål og problemstillinger som de fleste av oss kommer i kontakt med i løpet av livet. Det kan være…

 • Inndrivelse av Pengekrav

  Vi lever i dag i et samfunn med økende omsetning av kredittbaserte ytelser. Det vil si at flere varer og tjenester kjøpes på avdrag og gjeldsbyrden hos den…

 • Prosedyre

  Å føre en sak for en domstol, vil alltid innebære en viss form for risiko. Risiko for ikke å nå frem med sitt krav, risiko for ikke å få dekket egne…

 • Arve-, skifte- og Familierett

  Arvespørsmål oppstår som regel når noen har gått bort og arv skal fordeles. I rettslig forstand skilles det mellom arv etter loven (legalarv) og…

 • Forbrukerrett

  Dersom du som forbruker har kjøpt en vare eller tjeneste, men er misfornøyd med denne kan man av og til komme i en vanskelig situasjon ovenfor en…

 • Arbeidsrett

  Arbeidsrett omhandler rettigheter og plikter i ansettelsesforhold, og angår de aller fleste av oss i større eller mindre grad. Utover at de…

 • Avtale- og Kontraktsrett

  Avtale- og kontraktsretten omhandler alle former for avtaler, som inngås i det daglige. Dette gjelder også andre former for avtaler enn…

 • Entreprise

  Gjennom vårt arbeid med aktører innenfor Bygg- og anleggsbransjen har vi opparbeidet kompetanse innenfor entreprisearbeid. Dette kan være seg totalentreprise, …

 • Barnefordeling

  Vi har erfaring fra de fleste typer barnefordelingssaker, enten det er for mor eller far, og uavhengig av årsaken til at det er oppstått uenighet…

 • Straffesaker

  I straffesaker har man som siktet eller tiltalt rett til forsvarer. Hvis politiet iverksetter tvangsmidler vil man få en del rettigheter som siktet…