Inkassosatsen

Inkassosatsen

Inkassosatsen

Inkassosatsen er fra og med 1. januar 2017 økt fra kr 670,- til kr 700,-.

Inkassosatsen fastsettes årlig, på grunnlag av konsumprisindeksen. Inkassosatsen har betydning for purregebyrer fordringshaver kan kreve ved forsinket betaling, og skyldneres erstatningsplikt for utenrettslige inndrivelseskostnader.

Purregebyret tilsvare en tiendedel av inkassosatsen, og vil økes fra kr 67,- til kr 70,-.