Asker Advokatkontor  hjem mobil1 desk

   Om Asker Advokatkontor

Asker Advokatkontor AS er et advokatkontor i hjertet av Asker, som bistår små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Vi ønsker å tilby god og rask service til en rimelig pris. Vår erfaring er at saker ofte kan finne sin løsning uten kostbare rettssaker, dersom parter og advokater er løsningsorienterte og spesielt der vi kommer tidlig inn i prosessen. Asker Advokatkontor har kontorer i Asker, men vi påtar oss oppdrag også utenfor Asker, som Oslo, Drammen og Bærum.

Siste Innlegg

http://advokat.asker.no/wp-content/uploads/2017/02/Oppsigelse-arbeid.jpg
Oppsigelse
For at en oppsigelse skal være gyldig, må den være saklig. Dette fremkommer av Arbeidsmiljøloven § 15-7. Dersom den ikke er saklig, vil man ved å bringe oppsigelsen inn for domstolen, kunne få den kjent ugyldig. En ugyldig oppsigelse vil kunne settes til side, slik at arbeidstakeren kan fortsette sitt arbeid, og arbeidstakeren vil kunne
http://advokat.asker.no/wp-content/uploads/2016/02/Penger.jpg
Inkassosatsen
Inkassosatsen Inkassosatsen er fra og med 1. januar 2017 økt fra kr 670,- til kr 700,-.
http://advokat.asker.no/wp-content/uploads/2016/05/Ugyldighet-ved-sinnslidelse.jpg
Ugyldighet ved sinnslidelse
Fra tid til annen oppstår spørsmålet om en avtale er gyldig, fordi det er spørsmål om den ene avtaleparten har vært «ved sine fulle fem». Dette kan skyldes helt
http://advokat.asker.no/wp-content/uploads/2016/04/inkassopenger-e1460972728189.jpg
Sak mot inkassoselskap – det nytter å ikke gi seg
På vegne av en av våre klienter har vi med glede mottatt vedtak fra Finansklagenemda. Saken gjaldt det vi oppfattet at var en praksis hos inkassoselskapet, som strider mot god inkassoskikk. Finansklagenemda var enige med vår vurdering, og vår klient fikk medhold. Inkassoselskapet hadde følgelig ikke krav på inndrivelseskostnader/inkassokostnader, samt at vår klient fikk dekket
http://advokat.asker.no/wp-content/uploads/2016/04/Inkasso.jpg
Inkasso
Når et krav ikke betales innen forfall, kan kreditor påbegynne inkasso. Kreditor kan gjøre dette selv, engasjere en advokat til å gjøre det, eller benytte seg av et tradisjonelt inkassobyrå.
http://advokat.asker.no/wp-content/uploads/2016/03/Utkastelse.jpg
Utkastelse
Innledning. Den rettslige betegnelsen på en utkastelse er fravikelse. Utkastelser må alltid foregå gjennom offentlig myndighet, og det blir gjennomført ved en fravikelsesforretning. I korte trekk vil det si at personen og de ting som er i boligen eller lokalene blir fjernet. Reglene om utkastelse er i hovedsak de samme, enten det gjelder utkastelse fra
http://advokat.asker.no/wp-content/uploads/2016/02/Avtale.jpg
Muntlige avtaler
Utgangspunktet. Ett av de best kjente avtalerettslige prinsipper i norsk rett er at «muntlige avtaler er like bindende som skriftlige». De aller fleste er kjent med dette, og det rettslige utgangspunktet er allment akseptert. Utfordringen oppstår derimot når en av partene hevder at avtalen ikke ble inngått, og at denne derfor ikke ønsker å oppfylle
http://advokat.asker.no/wp-content/uploads/2016/02/Penger.jpg
Inkassosatsen
Inkassosatsen er fra og med 1. januar 2016 økt fra kr 650,- til kr 670,-.
http://advokat.asker.no/wp-content/uploads/2016/02/gebyret.jpg
Endring av rettsgebyret
Endring av rettsgebyret – ny sats er kr 1 025,- Fra og med 1. januar 2016 har stortinget besluttet å øke rettsgebyret. Tidligere var dette på kr 860,-, hvilket det har vært siden 2006. Ny sats er på kr 1 025,-.
http://advokat.asker.no/wp-content/uploads/2016/02/prosesser.jpg
Omstillingsprosesser som medfører oppsigelser
Innledning – omstillingsprosesser og oppsigelser Utviklingen i norsk økonomi viser at flere virksomheter fremover vil være avhengige av omstillingsprosesser for fortsatt å være konkurransedyktige. Slike prosesser tangerer mange forskjellige fagfelt og kan ofte være en komplisert øvelse. I denne artikkel skal det settes lys på en av konsekvensene ved flere av de omstillingsprosesser det nok


trn1px  hjem mobil1 trn1px
boken337