Endring av rettsgebyret

Endring av rettsgebyret

Endring av rettsgebyret – ny sats er kr 1 025,-

Fra og med 1. januar 2016 har stortinget besluttet å øke rettsgebyret. Tidligere var dette på kr 860,-, hvilket det har vært siden 2006. Ny sats er på kr 1 025,-.

Dette vil ha betydning for kostnaden ved å gå til sak, for både forliksrådet og de ordinære domstoler (tingrett, lagmannsrett og høyesterett). Det vil også ha betydning for kostnaden ved å begjære utlegg og andre tvangsbegjæringer hos namsmannen. I tillegg benyttes rettsgebyret for å beregne kostnader ved tinglysning av fast eiendom.

Ved endring av rettsgebyret øker blant annet kostnaden ved å gå til sak. endring av rettsgebyret Endring av rettsgebyret Penger

Ved endring av rettsgebyret øker blant annet kostnaden ved å gå til sak.