Category: Inkasso og tvangsfullbyrdelse

Inkassosatsen

Inkassosatsen

Inkassosatsen Inkassosatsen er fra og med 1. januar 2017 økt fra kr 670,- til kr 700,-.

Les Mer

Sak mot inkassoselskap – det nytter å ikke gi seg

Sak mot inkassoselskap – det nytter å ikke gi seg

På vegne av en av våre klienter har vi med glede mottatt vedtak fra Finansklagenemda. Saken gjaldt det vi oppfattet at var en praksis hos inkassoselskapet, som strider mot god inkassoskikk. Finansklagenemda var enige med vår vurdering, og vår klient fikk medhold. Inkassoselskapet hadde følgelig ikke krav på inndrivelseskostnader/inkassokostnader, samt at vår klient fikk dekket

Les Mer

Inkasso

Inkasso

Når et krav ikke betales innen forfall, kan kreditor påbegynne inkasso. Kreditor kan gjøre dette selv, engasjere en advokat til å gjøre det, eller benytte seg av et tradisjonelt inkassobyrå.

Les Mer

Utkastelse

Utkastelse

Innledning. Den rettslige betegnelsen på en utkastelse er fravikelse. Utkastelser må alltid foregå gjennom offentlig myndighet, og det blir gjennomført ved en fravikelsesforretning. I korte trekk vil det si at personen og de ting som er i boligen eller lokalene blir fjernet. Reglene om utkastelse er i hovedsak de samme, enten det gjelder utkastelse fra

Les Mer

Inkassosatsen

Inkassosatsen

Inkassosatsen er fra og med 1. januar 2016 økt fra kr 650,- til kr 670,-.

Les Mer