Category: Fast eiendom

Arealsvikt – hva skal til for å kunne kreve prisavslag?

Arealsvikt – hva skal til for å kunne kreve prisavslag?

Vi får overraskende mange henvendelser fra klienter som har kjøpt en eiendom som senere viser seg å være mindre enn selger opplyste da den ble solgt. I juridisk terminologi betegnes dette som arealavvik eller arealsvikt.

Les Mer

Oppsigelse

Oppsigelse

Oppsigelse i husleieforhold. Denne artikkelen gir en kort oversikt over adgangen til å si opp et eksisterende leieforhold, samt formkravene til oppsigelser. Dette gjelder enten utleieobjektet er en bolig eller lokaler (butikk, kontor, lager, eller lignende).

Les Mer

Utkastelse

Utkastelse

Innledning. Den rettslige betegnelsen på en utkastelse er fravikelse. Utkastelser må alltid foregå gjennom offentlig myndighet, og det blir gjennomført ved en fravikelsesforretning. I korte trekk vil det si at personen og de ting som er i boligen eller lokalene blir fjernet. Reglene om utkastelse er i hovedsak de samme, enten det gjelder utkastelse fra

Les Mer