Blog

Muntlige avtaler

Muntlige avtaler

Utgangspunktet. Ett av de best kjente avtalerettslige prinsipper i norsk rett er at «muntlige avtaler er like bindende som skriftlige». De aller fleste er kjent med dette, og det rettslige utgangspunktet er allment akseptert. Utfordringen oppstår derimot når en av partene hevder at avtalen ikke ble inngått, og at denne derfor ikke ønsker å oppfylle

Les Mer

Inkassosatsen

Inkassosatsen

Inkassosatsen er fra og med 1. januar 2016 økt fra kr 650,- til kr 670,-.

Les Mer

Endring av rettsgebyret

Endring av rettsgebyret

Endring av rettsgebyret – ny sats er kr 1 025,- Fra og med 1. januar 2016 har stortinget besluttet å øke rettsgebyret. Tidligere var dette på kr 860,-, hvilket det har vært siden 2006. Ny sats er på kr 1 025,-.

Les Mer

Omstillingsprosesser som medfører oppsigelser

Omstillingsprosesser som medfører oppsigelser

Innledning – omstillingsprosesser og oppsigelser Utviklingen i norsk økonomi viser at flere virksomheter fremover vil være avhengige av omstillingsprosesser for fortsatt å være konkurransedyktige. Slike prosesser tangerer mange forskjellige fagfelt og kan ofte være en komplisert øvelse. I denne artikkel skal det settes lys på en av konsekvensene ved flere av de omstillingsprosesser det nok

Les Mer

Feriepenger to ganger

Feriepenger to ganger

Feriepenger to ganger Agder Lagmannsrett har i en nylig avsagt dom, konstatert at ugyldig utbetaling av feriepenger, vil medføre at arbeidstakeren har krav på ny utbetaling, herunder å få utbetalt feriepenger to ganger.

Les Mer

Parkeringsvakt gitt oppsigelse for å forsøke å unngå parkeringsbot

Parkeringsvakt gitt oppsigelse for å forsøke å unngå parkeringsbot

Borgarting lagmannsrett har i en nylig avsagt dom, konkludert med at det var tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse av parkeringsvakt hos Europark AS, ettersom hun hadde forsøkt å unndra seg kontrollavgift (parkeringsbot) når hun parkerte på sin fritid.

Les Mer