Blog

Arealsvikt – hva skal til for å kunne kreve prisavslag?

Arealsvikt – hva skal til for å kunne kreve prisavslag?

Vi får overraskende mange henvendelser fra klienter som har kjøpt en eiendom som senere viser seg å være mindre enn selger opplyste da den ble solgt. I juridisk terminologi betegnes dette som arealavvik eller arealsvikt.

Les Mer

Oppsigelse

Oppsigelse

For at en oppsigelse skal være gyldig, må den være saklig. Dette fremkommer av Arbeidsmiljøloven § 15-7. Dersom den ikke er saklig, vil man ved å bringe oppsigelsen inn for domstolen, kunne få den kjent ugyldig. En ugyldig oppsigelse vil kunne settes til side, slik at arbeidstakeren kan fortsette sitt arbeid, og arbeidstakeren vil kunne

Les Mer

Inkassosatsen

Inkassosatsen

Inkassosatsen Inkassosatsen er fra og med 1. januar 2017 økt fra kr 670,- til kr 700,-.

Les Mer

Ugyldighet ved sinnslidelse

Ugyldighet ved sinnslidelse

Fra tid til annen oppstår spørsmålet om en avtale er gyldig, fordi det er spørsmål om den ene avtaleparten har vært «ved sine fulle fem». Dette kan skyldes helt

Les Mer

Sak mot inkassoselskap – det nytter å ikke gi seg

Sak mot inkassoselskap – det nytter å ikke gi seg

På vegne av en av våre klienter har vi med glede mottatt vedtak fra Finansklagenemda. Saken gjaldt det vi oppfattet at var en praksis hos inkassoselskapet, som strider mot god inkassoskikk. Finansklagenemda var enige med vår vurdering, og vår klient fikk medhold. Inkassoselskapet hadde følgelig ikke krav på inndrivelseskostnader/inkassokostnader, samt at vår klient fikk dekket

Les Mer

Inkasso

Inkasso

Når et krav ikke betales innen forfall, kan kreditor påbegynne inkasso. Kreditor kan gjøre dette selv, engasjere en advokat til å gjøre det, eller benytte seg av et tradisjonelt inkassobyrå.

Les Mer

Opprettelse av testament

Opprettelse av testament

Innledning – Opprettelse av testament Det er mange forhold som tilsier behov for å sette opp et testament. Dette har særlig aktualisert seg ved stadig nye familiekonstellasjoner med mine, dine og våre barn. I slike tilfeller er det ikke alltid den arvefordelingen som følger av arvelovens regler er ønskelig, eller passer like godt. Hvis du

Les Mer

Oppsigelse

Oppsigelse

Oppsigelse i husleieforhold. Denne artikkelen gir en kort oversikt over adgangen til å si opp et eksisterende leieforhold, samt formkravene til oppsigelser. Dette gjelder enten utleieobjektet er en bolig eller lokaler (butikk, kontor, lager, eller lignende).

Les Mer

Utkastelse

Utkastelse

Innledning. Den rettslige betegnelsen på en utkastelse er fravikelse. Utkastelser må alltid foregå gjennom offentlig myndighet, og det blir gjennomført ved en fravikelsesforretning. I korte trekk vil det si at personen og de ting som er i boligen eller lokalene blir fjernet. Reglene om utkastelse er i hovedsak de samme, enten det gjelder utkastelse fra

Les Mer

Samværsavtale, når man jobber turnus

Samværsavtale, når man jobber turnus

Det kan ofte være vanskelig å få en ekskjæreste eller tidligere ektefelle til å tilpasse en samværsavtale for barna, når man jobber turnus. Med arbeidstid i helger, på kveld- og nattestid, kan en smidig samværsavtale være avgjørende for om man i det hele tatt kan fortsette i jobben sin. Samtidig er en samværsavtale avhengig av

Les Mer